Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

UBND Tỉnh Đồng Tháp và Sở Y tế đến chúc Tết Bệnh viện (Ngày 09/2/2018)

Ngày 08/2/2018, UBND Tỉnh Đồng Tháp do ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND Tỉnh làm trưởng đoàn, ông Trần Văn Lườm - Phó Giám đốc Sở Y tế đến chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc .


Trong buổi chúc Tết, Giám đốc Bệnh viện đã báo cáo tổng kết tóm tắt tình hình hoạt động của Bệnh viện, những thành tựu nổi bật trong năm qua và phương hướng hoạt động trong năm tới.

Và cũng trong buổi tổng kết, Bệnh viện đã được lắng nghe sự chỉ đạo sâu sắc từ lãnh đạo UBND Tỉnh và Sở Y tế về các họat động của tỉnh của Ngành.

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Thanh Nhã

 

Nội dung khác