Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

THÔNG BÁO CỦA KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Về việc gửi địa điểm đo môi trường lao động tại tất cả Khoa/Phòng trong Bệnh viện


Nội dung chi tiết: Dowload file đính kèm

Nội dung khác