Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

THÔNG BÁO VỀ VIỆC YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO TRÌ MÁY LẠNH NĂM 2018

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Thông báo về việc yêu cầu báo giá bảo trì máy lạnh năm 2018


Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày 26/01/2018 đến ngày 02/02/2018 qua địa chỉ Email vtttbyt.bvsd@gmail.com hoặc trực tiếp tại Phòng vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc số 153 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm Hòa Khánh, Phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

 

Nội dung chi tiết: Dowload file

Nội dung khác