Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

Thông tin thuốc tháng 10/2017

Thực hiện theo Công văn số: 15466/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của Thuốc tiêm Methylprednisolon chứa thành phần tá dược lactose


Thông tin đính kèm: File

Nội dung khác