Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đoàn

ĐOÀN VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VÒNG TAY TÌNH NGUYỆN LẦN THỨ 32

Chào mừng chương trình vòng tay tình nguyện lần thứ 32 ngày 09/09/2017. Đoàn viên Luận Chi đoàn Ngoại góp vui tiết mục văn nghệ


Nội dung khác