Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đoàn

Đoàn ủy BV ĐK Sa Đéc kết hợp với Đoàn xã Tân Quy Tây Thành Đoàn và các cụm ngành Đoàn tại Thành Phố

Hưởng ứng kế hoạch "Kỳ Nghỉ Xanh" Cụm ngành và ra quân chiến dịch "Hoa Phượng Đỏ" Thành Phố Sa Đéc năm 2017. Đoàn ủy BV ĐK Sa Đéc kết hợp với Đoàn xã Tân Quy Tây Thành Đoàn và các cụm ngành Đoàn tại Thành Phố Sa Đéc phát quà cho các hộ gia đình chính sách tại xã Tân Quy Tây với 30 phần quà...


Nội dung khác