Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Tập huấn phần mềm EOffice (21/8/2017)

Để cập nhật một số điểm mới và tận dung tối đa các tính năng của phần mềm EOffice, và được sự thống nhất của Đảng ủy, BGĐ Bệnh viện, Phòng CTXH phối hợp Phòng HCQT tổ chức tập huấn cho CCVC Bệnh viện có sử dụng tài khoản EOffice. Thời gian: 14h ngày 22/8/2017 Địa điểm : tại Hội trường B Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc


Nội dung khác