Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo nghỉ lễ 02/9 (21/8/2017)

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc dự kiến nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9 vào ngày thứ hai (04/9/2017), thông báo các Khoa, Phòng sắp xếp. Nếu có thay đổi Ban Giám đốc sẽ thông báo sau.


Nội dung khác