Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đoàn

Đoàn Ủy Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc ra quân khám ngoại viện cho người già tại UBND xã Tân Quy Tây

Hôm nay 07h ngày 03/06/2017 Đoàn ủy BV ĐK Sa Đéc tổ chức khám ngoại viện cho người già tại UBND xã Tân Quy Tây với 200 suất. Hưởng ứng kế hoạch "Kỳ Nghỉ Xanh" Cụm Đoàn ngành và ra quân chiến dịch "Hoa Phượng Đỏ" Thành Phố Sa Đéc năm 2017.


Nội dung khác