Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đoàn

Đoàn Ủy Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc dự lễ dâng hoa kỹ niệm 106 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày 03/06/2017 các bạn đoàn viên thuộc Đoàn Ủy Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tham gia dâng hoa kỹ niệm 106 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Thành Đoàn tổ chức.


Nội dung khác