Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Tin tức & Sự kiện

Hướng tới sự hài lòng người bệnh (16/8/2017)


Truyền thông đến đông đảo nhân dân và cộng đồng xã hội về các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, từng bước củng cố niềm tin của người bệnh về hình ảnh đẹp của cán bộ y tế Việt Nam.

Truyền thông đến toàn thể cán  bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đoàn viên công đoàn ngành Y tế nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, rèn luyện, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tình thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Nội dung khác