Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Bệnh viện ĐK Sa Đéc thực hiện thu phí giá mới (9/8/2017)

Vào lúc 0h Ngày 10/8/2017, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc sẽ thực hiện thu giá viện phí mới theo Nghị quyết 123/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, công văn số 1705/SYT-VP ngày 04/8/2017 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 123/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh.


Nội dung khác