Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

BVĐK Sa Đéc tham dự và báo cáo sáng kiến NCKH (04/8/2017)

Ngày 18-19/8/2017, BVĐK Sa Đéc tham dự và báo cáo đề tài NCKH tại Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân Việt nam lần thứ 19 tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Edensee Đà lạt, Thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.


Ngày 18-19/8/2017, Ths Châu Văn Nga - TP Công tác xã hội - BVĐK Sa Đéc tham dự và báo cáo đề tài NCKH tại Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân Việt nam lần thứ 19 với đề tài "Sử dụng tấm nhôm lọc tia X, để giảm liều tia chiếu xạ trong chụp Xquang Y tế", được biết đề tài được Sở KHCN tỉnh Đồng Tháp công nhận là đề tài sáng kiến cấp tỉnh năm 2017.

Hội nghị diễn ra 2 ngày (18-19/8/2017) tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Edensee Đà lạt, Thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thanh Nhã

Nội dung khác