Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Bế giảng lớp QLCL an toàn người bệnh và ngày hội 5S (27/7/2017)

Ngày 27/7/2017 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã bế giảng lớp Quản lý chất lượng an toàn người bệnh và ngày hội 5S do Bs Phan Thị Ngọc Linh – chuyên gia QLCL an toàn người bệnh giảng dạy.


Ngày 27/7/2017 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã bế giảng lớp Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh và ngày hội 5S do Bs Phan Thị Ngọc Linh – chuyên gia QLCL an toàn người bệnh giảng dạy.

Tham dự lớp có 60 học viên bao gồm Ban Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản lý chất lượng và thành viên mạng lưới quản lý chất lượng của bệnh viện đa khoa sa đéc và 03 bệnh viện bạn (Lai vung, châu thành, lấp vò)

Qua 2 ngày triển khai, các học viên đã tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm quý báu giúp các học viên có thể định hình ra con đường cải tiến chất lượng trong thời gian tới, những việc tưởng chừng như không thể thực hiện được thành việc rất đơn giản, nhận định sự việc khách quan hơn, và có thể vận dụng vào thực tế tại Khoa, Phòng mình nhằm nâng cao chất lượng điều trị, làm hài lòng khách hàng bên trong và bên ngoài, cải thiện đời sống CCVC, ….

Đến dự buổi bế giảng, Bs CKII Huỳnh Văn Huệ - Giám đốc Bệnh viện đã gửi lời cảm ơn hết sức chân thành đến Bs Phan Thị Ngọc Linh - chuyên gia QLCL an toàn người bệnh đã tận tình truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đến từng CCVC tham dự, giúp hệ thống quản lý chất lượng của Bệnh viện ngày một hoàn thiện hơn.

                                                                                      Thanh Nhã

Nội dung khác