Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Bệnh viện Đa khoa Sa đéc khai giảng lớp QLCL và An toàn người bệnh (25/7/2017)

Ngày 25/7/2017, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc khai giảng lớp Quản lý Chất lượng An toàn người bệnh và Ngày hội 5S


Được sự thống nhất Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Phòng QLCL có tổ chức lớp QLCL&ATNB cho 60 CCVC Bệnh viện và csc bệnh viện bạn (Châu thành, Lai vung, lấp vò) tham dự do Bs Phan Thị Ngọc Linh - chuyên gia QLCL&ATBN trực tiếp giảng dạy.

Dự kiến lớp học sẽ diễn ra trong 03 ngày từ ngày 25/7/2017-27/7/2017.

 

Thanh Nhã

Nội dung khác