Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02/2017

Fluoroquinolon và nguy cơ bong võng mạc.


Trong bản tin Adverse Drug Reaction News số 3 tập 18 - tháng 11/2016, HSA cảnh báo về nguy cơ bong võng mạc liên quan đến kháng sinh fluoroquinolon.

Mối liên quan giữa fluoroquinolon đường uống và bong võng mạc đã được chỉ ra trong hai nghiên cứu thuần tập lớn. Tuy nhiên, nguy cơ này chưa được khẳng định trong các nghiên cứu đã được công bố khác, trong đó có nghiên cứu được tiến hành bởi EMA. Hầu hết các nghiên cứu có khoảng tin cậy tương đối lớn nên không thể loại trừ có sự tăng nhẹ nguy cơ.

Dựa trên những dữ liệu hiện có, EMA và Health Canada cho rằng không thể loại trừ mối liên quan giữa fluoroquinolon và biến cố bong võng mạc. Do mức độ nghiêm trọng của biến cố, cả hai cơ quan này đều khuyến cáo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc cần nhấn mạnh khuyến cáo bệnh nhân thông báo ngay cho cán bộ y tế nếu gặp phải các vấn đề về thị lực khi sử dụng fluoroquinolon đường uống. Tại Singapore, tuy HSA chưa ghi nhận báo cáo bong võng mạc liên quan đến fluoroquinolon nhưng đã ghi nhận một số báo cáo về rối loạn thị lưc như nhìn mờ, đỏ mắt, ngứa mắt và viêm kết mạc. HSA hiện đang làm việc với các công ty để bổ sung cảnh báo này vào tờ hướng dẫn sử dụng của các thuốc chứa fluoroquinolon.

HSA: Giới hạn chỉ định của risperidon trong điều trị sa sút trí nhớ - điều trị ngắn hạn trên bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer.

Giới hạn chỉ định của risperidon trong điều trị sa sút trí nhớ (dementia): điều trị ngắn hạn trên bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer.

Bản tin Adverse Drug Reaction News số 3 tập 18 - tháng 11/2016

Đánh giá của HSA cho thấy risperidon ở liều điều trị cho hiệu quả trên bệnh nhân cao tuổi sa sút trí nhớ mức độ vừa hoặc nặng, bao gồm sa sút trí nhớ do Alzheimer, sa sút trí nhớ do bênh mạch máu hoặc sa sút trí nhớ hỗn hợp. Các biến cố mạch máu não như đột quỵ hoặc thiếu máu não cục bộ thoáng qua, bao gồm cả tử vong đã được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng sử dụng risperidon điều trị rối loạn tâm thần do sa sút trí nhớ trên bệnh nhân cao tuổi. Dữ liệu an toàn thuốc sau khi thuốc lưu hành trên thị trường cho thấy bệnh nhân sa sút trí nhớ do bệnh mạch máu hoặc sa sút trí nhớ hỗn hợp sử dụng risperidon gặp phải biến cố mạch máu não với tỷ lệ cao hơn so so với bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer. Kết quả gộp từ các nghiên cứu có đối chứng cho thấy nguy cơ biến cố mạch máu não tăng lên 2,1 lần (biến cố mạch máu não ở mức độ nghiêm trọng có thể tăng lên 2,7 lần) trên bệnh nhân sa sút trí nhớ do bệnh mạch máu hoặc sa sút trí nhớ hỗn hợp so với bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer. Để giảm thiểu nguy cơ này, HSA khuyến cáo risperidon chỉ được chỉ định để điều trị ngắn hạn trên bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer không đáp ứng với các biện pháp không dùng thuốc. Quyết định tương tự cũng đã được cơ quan quản lý dược phẩm tại Canada và Úc đưa ra. EMA giới hạn thêm thời gian sử dụng risperidon để điều trị ngắn hạn cho bệnh nhân sa sút trí nhớ do Alzheimer mức độ trung bình đến nặng không đáp ứng với các biện pháp dùng thuốc là dưới 6 tuần.

 Nguồn: hsa

Điểm tin: DS. Trần Thúy Ngần

Sa đéc, Ngày 8 tháng 02 năm 2017

Người báo cáo

 

Bs. Nguyễn Hùng

Nội dung khác