Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02/2017

Pháp (ANSM): Nguy cơ xuất huyết và huyết khối khi phối hợp thuốc chống đông kháng vitamin K và heparin phân tử lượng thấp


Ngày 09/01/2017 - Kết quả một nghiên cứu của ANSM về nguy cơ xuất huyết và huyết khối khi phối hợp đồng chống đông AVK và heparin phân tử lượng thấp trong khởi đầu điều trị bằng AVK trong rung nhĩ không biến chứng.

 Ngày 09/01/2017 - Kết quả một nghiên cứu của ANSM về nguy cơ xuất huyết và huyết khối khi phối hợp đồng chống đông AVK và heparin phân tử lượng thấp trong khởi đầu điều trị bằng AVK trong rung nhĩ không biến chứng. Nghiên cứu dịch tễ dược tiến hành bởi ANSM đã phân tích các nguy cơ liên quan đến phối hợp đồng chống đông kháng vitamin K (AVK) và heparin phân tử lượng thấp, khi bắt đầu điều trị bằng AVK ngoại trú.

Các kết quả cho thấy trong những tháng đầu sau khi bắt đầu điều trị, nguy cơ chảy máu ở nhóm điều trị bằng hai thuốc (0.47%) cao hơn nhóm sử dụng AVK đơn độc (0.30%) là 60%. Tuy nhiên, khong quan sát thấy khác biệt vào 2 tháng sau đó. Đối với những người có nguy cơ gặp biến cố, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê được quan sát giữa hai nhóm ở tháng thứ 1 và sau đó.

 Kết quả của nghiên cứu này đã không ủng hộ việc sử dụng heparin khi bắt đầu điều trị bằng AVK. Cần tránh kê đơn đồng thời hai thuốc trên, ngoại trừ trong các trường hợp đặc biệt (bệnh nhân có nguy cơ huyết khối cao cần được điều trị chống đông hiệu quả hơn) do nguy cơ chảy máu gia tăng mà không làm giảm nguy cơ huyết khối động mạch.

Nguồn:  ANSM

Điểm tin: Dương Khánh Linh

Sa đéc, Ngày 18 tháng 02 năm 2017

 Người báo cáo

Bs.Phạm Kim Chung 

Nội dung khác