Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đoàn

Đại hội Đoàn cơ sở Bệnh viện đa Khoa Sa Đéc nhiệm kỳ 2017 - 2019

Vào lúc 07h30 ngày 18/03/2017 tại Hội trường A Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc nhiệm kỳ 2017 - 2019


Nội dung khác