Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Nghiên cứu khoa học

Công nhận đề tài nghiên cứu, sáng kiến cấp cơ sở tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc Năm 2016 (22/10/2016)

Công nhận đề tài nghiên cứu, sáng kiến cấp cơ sở tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc Năm 2016


Nội dung khác