Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đoàn

Tham dự Hội thi theo đảng ta đi năm 2016

Ngày 22/11/2016 Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tham dự Hội thi Theo đảng ta đi do Đoàn khối tổ chức. Đạt được giải 3


Nội dung khác