Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC NĂM 2016 (30/11/2016)

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC NĂM 2016


Nội dung khác