Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

Báo cáo thông tin thuốc tháng 11/2016

Theo công văn số: 20900/QLD-CL Hà Nội, Ngày 24 tháng 10 năm 2016; Về việc đình chỉ lưu hành mặc hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Thông tin chi tiết Dowload file

Nội dung khác