Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

Báo cáo thông tin thuốc tháng 9/2016.

Theo công văn số: 18276/QLD-ĐK về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc dạng xịt chứa fusafungin; Hà Nội, Ngày 20/9/2016


Xem chi tiết thông tin click vào Thông tin thuốc

Nội dung khác