Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

Thông tin thuốc tháng 8/2016.

Theo công văn số: 1678/SYT-NVD về việc sử lí thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Đồng Tháp, Ngày 25/08/2016


Xem chi tiết thông tin click vào Thông tin thuốc

Nội dung khác