Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

Thông tin thuốc tháng 8/2016

Theo công văn số: 14808/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng; Hà nội, ngày 03/08/2016


Xem chi tiết thông tin click vào Thông tin thuốc

Nội dung khác