Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

Thông tin thuốc tháng 8/2016

Theo công văn số: 14450/QLD-CL về việc đình chỉ: lưu hành thuốc không đạt chuẩn chất lượng; Hà Nội, Ngày 01/08/2016


Xem chi tiết thông tin click vào Thông tin thuốc

Nội dung khác