Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

Báo cáo thông tin thuốc tháng 07/2016.

Thông tin Thuốc Tarcefoksym (hoạt chất: Cefotaxim 1g); VN-18105-14


Xem chi tiết thông tin click vào  Thông tin thuốc

Nội dung khác