Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC

Danh sách trúng tuyển trong kỳ xét tuyển năm 2016


Nội dung khác