Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Thông tin thuốc

DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN (Năm 2016 -2017)

(Áp dụng từ ngày 15 tháng 07 năm 2016) (Căn cứ Quyết định số: 943/QĐ-SYT ngày 15/7/2016 của Giám Đốc Sở Y Tế Đồng Tháp)


Nội dung khác