Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 bằng hình thức xét tuyển. Chi tiết thông báo đính kèm:


Nội dung khác