Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông tư mới có hiệu từ ngày 01/5/2016 (ngày đăng: 26/4/2016)

Từ ngày 01/5/2016, nhiều Thông tư mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là:


1.  Thông tư số 05/TT-BYT ngày 29/02/2016 của BYT qui định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

2 . Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26/02/2016 về các trường hợp KCB đúng tuyến BHYT đối với bệnh lao                                                                                                                                              

                                                                                                 Thanh Nhã - Phòng CTXH

                                                                                                                                                                   

Nội dung khác