Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thành lập Phòng công tác xã hội và Phòng Quản lý chất lượng

Được sự thống nhất chủ trương của Sở Y Tế về việc thành lập Phòng công tác xã hội và Phòng Quản lý chất lượng.


Sáng nay, Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện đã công bố Quyết định thành lập 02 Phòng : Phòng công tác xã hội và Phòng Quản lý chất lượng, đảm nhiệm nhiều chức năng và nhiệm vụ mới với mục tiêu mang đến sự hài lòng của người bệnh.

Phòng công tác xã hội: do Ths Châu Văn Nga - Trưởng Phòng

Phòng Quản lý chất lượng: do Bs CKI Lê Trung Trí - Trưởng Phòng

 

 

Nội dung khác