Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Tông kêt CDCS Bênh viên DK Sa Dec

Ngày 07/01/2016; CDCS BVDK SADEC tô chuc tông kêt nam 2015


Nội dung khác