Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Kế hoạch phát triển tổng thể BVĐK Sa Đéc

Kế hoạch phát triển tổng thể BVĐK Sa Đéc giai đoạn 2015-2016 và định hướng 2020


Nội dung khác