Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Tổ chức Lễ kỹ niệm 110 năm ngày thành lập Bệnh viện

Ngày 10/11/2015, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức Lễ kỹ niệm 110 năm ngày thành lập Bệnh viện


BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỆNH VIỆN

          Ngày 10 tháng 10 năm 2015 bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày thành lập bệnh viện. Đến dự, có Ts Võ Anh Hổ - Giám đốc Sở Y tế Đồng tháp; Ông Nguyễn Tôn Hoàng - Bí thư Thành ủy Thành Phố Sa Đéc; Ban ngành tỉnh; Bệnh viện bạn trong và ngoài tinh cùng CCVC bệnh viện dự.

          BSCKII Huỳnh Văn Huệ Giám đốc bệnh viện báo cáo tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của bệnh viện Đa khoa Sa Đéc:

          Ngày 11 tháng 10 năm 1905 Thống đốc Nam kỳ De Calan đích thân đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thương Sa Đéc. Qua thời kỳ chống Pháp, đánh đổ Phong kiến,  Cách mạng tháng 8 thành công, nhà thương sa Đéc trở thành nhà thương của chính quyền Cách mạng.

          Sau hiệp định Giơnevơ 1954 – 1975, bệnh viện Sa Đéc phục vụ cho chính quyền Mỹ - Ngụy. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, bệnh viện được tiếp quản dưới chính quyền cách mạng phục vụ sức khỏe cho nhân dân Sa Đéc. Năm 1978 sạt lỡ bờ Sông Tiền lôi cuốn cả bệnh viện phải di dời về Khóm Hòa Khánh – Phường 2 – Thành Phố sa Đéc hiện nay.

          Năm 2015 là năm hoàn thành cơ bản về xây dựng theo qui hoạch được duyệt, cũng là năm được đầu tư trang thiết bị hiện đại theo qui định bệnh viện hạng II tuyến tỉnh.

          Qua lễ kỷ niệm đã giáo dục cho CCVC bệnh viện ôn lại truyền thống tốt đẹp của 110 năm qua mà cha, anh để lại tài sản quí giá đó là thương hiệu Bệnh viện sa Đéc, thế hệ hiện nay phải giữ gìn và phát huy thành quả trong  công tác phục vụ sức khỏe nhân dân nhất là Chỉ thị của Bộ trưởng BYT về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”.

                                                                                                                                                    HUỲNH HUỆ

 

 

Nội dung khác