Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Lễ ký cam kết

Ngày 05/10/2015: Bệnh viện Tổ chức Lễ ký cam kết: ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH


BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC HỘI NGHỊ KÝ CAM KẾT:

ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ  Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Thực hiện KH số 64/ KH-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc triển khai thực hiện “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”. Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức ký cam kết cho 100%   cá nhân -  Tổ trưởng công đoàn và trưởng khoa/phòng từ ngày 28 tháng 9 đến ngày ngày 2 tháng 10 năm 2015.

Ngày 05 tháng 10 năm 2015, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa đéc tổ chức hội nghị  ký cam kết thực hiện  “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” giữa Trưởng  khoa/ phòng – Chủ tịch công đoàn cơ sờ  - Giám đốc bệnh viện trong không khí hưởng ứng nhiệt liệt  của lãnh đạo khoa phòng trực thuộc.

          Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh là chủ trương mới của Bộ trưởng Bộ y tế, nhằm mục đích đem lại sự hài lòng của người bệnh, thân nhân nuôi bệnh với cơ sở điều trị, để nâng cao ý nghĩa quan điểm “ …đến tiếp đón niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”.

                                                                                                                                                        HUỲNH HUỆ

 

Nội dung khác