Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thực hiện tiết kiệm điện, nước, VPP, ấn phẩm trong toàn Bệnh viện (03/6/2015)

Tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đồng lòng thực hiện tiết kiệm điện-nước-VPP-ấn phẩm, thực hiện và Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Nội dung khác