Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Chính quyền

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Thông báo số 227/TB-BVĐKSĐ ngày 01/4/2015 về việc tuyển dụng nhân sự


Thông báo số 227/TB-BVĐKSĐ ngày 01/4/2015 về việc tuyển dụng nhân sự

- 01 Kỹ sư (chuyên ngành điện - điện tử)
- 02 kế toán (chuyên ngành tài chính kế toán)
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày : 02/4/2015-4/5/2015
- Địa điểm: Phòng TCCB Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
- Ngày dự kiến xét tuyển: 14/5/2015
Mọi chi tiết vui lòng xem tại thông báo đính kèm

 

 


Nội dung khác