Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đoàn

Đối thoại với bí thư Tỉnh ủy

Ngày 26/3/2015. Bí thư Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với Đoàn viên thanh niên thuộc khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp


Nội dung khác