Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Hoạt động Đoàn

Chi đoàn Nhi tổ chức làm vệ sinh (16/3/2015)

Ngày 14/3/2015 Chi Đoàn Nhi – Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc đã tổ chức làm vệ sinh tại Khoa Khám Bệnh và bãi giữ xe tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.


Thực hiện theo Căn cứ công văn số Số:  66 - KH/ĐTN ngày 24/02/2015 của Đoàn Khối các Cơ Quan Tỉnh Đồng Tháp về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015. Thực hiện theo kế hoạch số 30 KH/ĐCS ngày 27/2/105 của Đoàn cơ sở BVĐK Sa Đéc về việc Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015. Ngày 14/3/2015 Chi Đoàn Nhi – Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc đã tổ chức làm vệ sinh tại Khoa Khám Bệnh và bãi giữ xe tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Buổi lao động tình nguyện đã thu hút được hơn 25 đoàn viên tham gia.Không khí lao động hăng sai của các đoàn viên đã được thân nhân và người bệnh nhiệt tình hưởng ứng nhằm làm cho Bệnh viện ngày càng xanh, sạch hơn và thể hiện tính xung kích bảo vệ môi trường của Đoàn viên Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

 

Nội dung khác