Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc Ngày mới, Tinh thần mới, Phục vụ mới, Đoàn kết mới, Hài lòng mới, Hoàn thành mới
 

Quy trình khám bệnh, chữa bệnh

Quy trình khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Khám Bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

 

Tải file hướng dẫn Quy trình